• Gratis verzending binnen NL boven € 40
 • Binnen 1 werkdag verzonden
 • Gratis verzending binnen EU vanaf € 150

  Disclaimer

  Microdose.nl levert hulpmiddelen aan volwassenen die op eigen initiatief besluiten te microdoseren.

  Microdose.nl claimt niet dat microdosing effectief is als geneesmiddel, hulpmiddel of supplement.

  Bij medische of psychische klachten evenals eerste symptomen van depressie of angsten dient u altijd contact op te nemen met uw arts.

  Microdose.nl moedigt het gebruik van illegale psychedelica op geen enkele manier aan, evenals het overtreden van de wet. Evenmin kan Microdose.nl verantwoordelijk gehouden worden voor illegale handelingen evenals het bezit van illegale substanties.

   

  Legaliteit

  Een korte uitleg over de psychedelica die wij aanbieden en hun legaliteit in Nederland.

  Truffels:

  De verkoop van verse magic truffels is in Nederland toegestaan. Het verkopen van gedroogde truffels mag echter niet. Psilocybine (het werkzame bestanddeel in de paddo) mag niet uit de truffel en paddo worden gehaald en in producten worden verwerkt. Machinaal drogen en bewerken van paddo’s is niet toegestaan. Voor commerciële doeleinden is het drogen (bewerken), capsuleren, extraheren dus strafbaar. Voor eigen gebruik zal het echter niet snel leiden tot problemen.

  Overige hulpmiddelen:

  De paddenstoelenkweekset is toegestaan, maar de paddenstoelen zelf staan wél op Lijst 1. De overige hulpmiddelen die in deze webwinkel worden aangeboden staan niet op Lijst 1 van de Opiumwet. Het is op dit moment niet strafbaar om deze producten aan te schaffen. Deels omdat de middelen wettelijk gezien niet voor consumptie geschikt geacht zouden zijn. Wel willen wij u erop wijzen dat het bewerken/drogen/extraheren/capsuleren van werkzame stoffen uit de San Pedro cactus, truffels of paddenstoelen in principe een illegale handeling is, evenals het commercialiseren van deze extracties.

  In België zijn truffels, psychoactieve cactussen en paddenstoelenkweeksets niet toegestaan. 

  Algemene voorwaarden

  De klant moet akkoord gaan met deze 7 voorwaarden wanneer hij/zij een bestelling plaatst:

  Bestellen is op eigen risico van de klant. We verzenden internationaal (naar veel landen in de wereld), maar we kunnen niet elke wet (+ interpretatie) voor elk van onze producten in elk land bijhouden. De klant gaat ermee akkoord dat hij/zij verantwoordelijk is voor het respecteren van de wetten van zijn/haar eigen land. Daarom belooft de koper in elke situatie geen juridische stappen te ondernemen of claims in te dienen tegen onze website, ons bedrijf of mensen die voor ons bedrijf werken.

  Microdose NL B.V. garandeert dat alle bestellingen die betaald zijn op een nette en discrete manier worden verzonden en verpakt. Wholecelium is echter niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik, de bestelling of de levering van onze artikelen aan of door u. Helaas kunnen douane- of postvoorschriften buiten Nederland een rol spelen, waardoor je zending enkele dagen vertraging kan oplopen of helemaal niet aankomt. We hebben echter hoge succespercentages bij het verzenden.

  Klanten beloven dat ze onze producten niet doorverkopen op een commerciële manier (legaal of niet-legaal). Het doel van de goodies mag alleen zijn voor persoonlijke verlichting en om te delen onder vrienden (= toegevoegd sinds maart 2015). Tenzij je een bedrijf bent met een legaal belastingnummer en commerciële ID. Als er enige reden is om aan te nemen dat de bron van de betaling/geld van de klant van frauduleuze oorsprong is, of dat de bestemming van onze producten anders zal zijn dan hierboven beschreven, zal dit leiden tot een ontzegging van de service van onze kant plus een terugbetaling.

  Microdose NL B.V. verkoopt niet aan minderjarigen. Degene die bestelt moet minimaal 18 jaar oud zijn en in staat en bereid zijn om onze instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen. Door een bestelling te plaatsen, verklaart de klant volwassen te zijn. Als we een reden hebben om aan te nemen dat niet aan deze voorwaarde is voldaan, kan het zijn dat we om een kopie van een identiteitsbewijs moeten vragen.

  We verzenden nadat de betaling is ontvangen. 

  De producten en diensten van Microdose NL B.V. vallen onder de Nederlandse wetgeving.

  De klant belooft de productinformatie op onze website (en elders op het web) te lezen alvorens te bestellen en alvorens de goederen te gebruiken of consumeren. Wholecelium beschouwt het informeren van bezoekers over haar producten als een van haar hoofddoelen, maar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt aan personen of goederen, door welk product dan ook aan de koper van onze producten. Het gebruik van paddo's kan naast voordelen ook risico's met zich meebrengen. In geval van twijfel, onthoud je van het gebruik. 

  Hoewel een groeiend aantal mensen (ook in de academische wereld) gelooft dat paddo's bij verstandig gebruik een positieve invloed kunnen hebben op iemands leven, is dit nog geen geaccepteerde opvatting in de reguliere gezondheidszorg. Daarom maakt Wholecelium, zolang onze producten nog controversieel zijn, geen 'officiële' medische claims.

  Legaliteit van het product

  Nederlandse wetgeving

  Microdose NL B.V. is een legaal bedrijf met een belastingnummer en een kantoor, net als elk ander serieus bedrijf. Als je in onze webshop bestelt, vindt de verkoop officieel plaats in Nederland, omdat dat het land is waar het bedrijf is geregistreerd. Wij moeten de Nederlandse wet respecteren en de Nederlandse wet zal ons respecteren. 

   

  Legaliteit Paddo Kweekset 

  Grow Kits zijn 100% legaal voor ons om te verkopen. Onze kweeksets bevatten geen psilocybine. Het zijn geen paddenstoelen - het zijn sporen en mycelium. 

  Legaliteit Magic Truffels

  Magic Truffels vallen onder geen enkele wet. Ze zijn 100% legaal voor ons om te verkopen. Dit komt omdat de truffel anders is dan de paddenstoel en niet voorkomt op de officiële lijst van gereguleerde stoffen in de Nederlandse Opiumwet. Volgens de wet is het dus verboden om truffels als illegaal te definiëren. Dit werd expliciet bevestigd door de Nederlandse minister van Volksgezondheid in het parlement op 9 februari 2009. 

  Sclerotium Tampenensis of magische truffel is het ondergrondse substraat van de paddenstoel Tampanensis. Sclerotium Tampenensis is vrij verkrijgbaar in Nederland. Op 1 december 2008 maakte een nieuw ministerieel besluit de hallucinogene paddenstoel strafbaar in Nederland. Dit gebeurde door de introductie van een aanzienlijk aantal specifiek genoemde paddenstoelen op de officiële lijsten van gereguleerde stoffen van de Nederlandse Opiumwet. Een van deze nieuwe gecontroleerde paddenstoelen is de Tampanensis. De Magic Truffel zelf is echter geen paddenstoel. Het is alleen het ondergrondse substraat van de Tampanensis waaruit de paddenstoel kan groeien. Deze zienswijze wordt bevestigd door wetenschappers als Thom Kuyper, hoogleraar Schimmelecologie en -diversiteit aan de Universiteit Wageningen. De truffel moet worden onderscheiden van de paddenstoel. Daarnaast is het legaliteitsbeginsel fundamenteel voor het strafrecht. Dit principe garandeert dat niets een misdaad is tenzij het duidelijk verboden is in een wet. Bijgevolg zal de rechtbank die het strafrecht toepast een strafbepaling nooit extensief interpreteren. Hetzelfde geldt voor de truffel. Omdat de truffel wetenschappelijk onderscheiden is van de paddenstoel en niet expliciet vermeld staat op de officiële lijsten van gereguleerde stoffen van de Nederlandse Opiumwet, verbiedt het legaliteitsbeginsel om ze als illegaal te bestempelen. Dit werd op 9 februari 2009 nog eens expliciet bevestigd door de Nederlandse minister van Volksgezondheid in het parlement.

  Europese wetgeving

  De handelswetgeving van de EU zegt dat als een product legaal is in 1 EU-land, het daarom in feite legaal is in ALLE EU-landen. Dus in het geval dat onze producten niet zijn toegestaan door uw regering: het verbod in uw land is illegaal, niet onze producten. Deze logica volgt uit de jurisprudentie die absint opnieuw legaal maakte in de EU. 

  Onze producten zijn 100% legaal in Nederland. Er is geen prioriteit voor douanecontrole in EU-landen om naar paddo's te zoeken. De gezondheidsrisico's van paddo's zijn erg laag, vergeleken met andere drugs zoals alcohol of cocaïne.

  Internationale verdragen

  De truffel of Sclerotium Tampenensis staat niet onder controle van enige internationale conventie zoals de Conventie over Psychotrope Stoffen uit 1971. Deze conventie heeft nooit de intentie gehad om controle op te leggen op biologische stoffen waaruit psychotrope stoffen verkregen kunnen worden (Commentary on the Convention on Psychotropic Substances, Wenen, 21 februari 1971, United Nations New York, 1976/CN/7/589, chapter Reservations, art. 32 PSV (sub 5, p. 385). Tijdens een conferentie van de Verenigde Naties voor het aannemen van een protocol over psychotrope stoffen, werd besproken dat psychotrope stoffen kunnen worden gevonden in een grote verscheidenheid aan levende organismen, waaronder paddenstoelen, cactussen, vissen en noten (tiende plenaire vergadering in Wenen op 2 februari 1971, bespreking van artikel 6 van het Ontwerpverdrag, Registratie 1971, Deel II, p. 38/39). Elke poging om dit te beheersen zou kunnen leiden tot het uitsterven en uitroeien van een op dit moment onvoorspelbare diversiteit aan planten en dieren en zou onvoorspelbare gevolgen hebben voor de voedselwetten. De opstellers van het Verdrag inzake psychotrope stoffen waarschuwden juist voor deze gevolgen 

  Deze interpretatie van de Conventie wordt nog steeds onderschreven door de INCB. Dit is de International Narcotics Control Board: de waakhond van het drugsbeleid van de Verenigde Naties. Al op 13 september 2001 schreef de secretaris van de INCB, Herbert Schaepe, een brief aan de Nederlandse hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg: Zoals u weet worden paddestoelen die de bovenstaande stof bevatten verzameld en misbruikt voor hun hallucinogene effecten. Als een kwestie van internationaal recht, worden er op dit moment geen planten (natuurlijk materiaal) die psilocine en psilocybine bevatten gecontroleerd onder de Conventie over Psychotrope Stoffen van 1971. Samenvattend: hoewel psilocine en psylocybine zelf onder het verdrag vallen, betekent dit niet dat de planten die deze stoffen van nature bevatten ook onder het verdrag vallen. 

  Deze mening van de INCB wordt bevestigd in haar laatste rapport van 2010, waarin staat: - hoewel sommige actieve stimulerende of hallucinogene ingrediënten in bepaalde planten worden gecontroleerd onder de Conventie van 1971, worden momenteel geen planten gecontroleerd onder die Conventie of onder de Conventie van 1988. Preparaten (bijvoorbeeld afkooksels voor oraal gebruik) van planten die deze actieve bestanddelen bevatten, vallen evenmin onder internationale controle. (-) Voorbeelden van dergelijke planten of plantaardig materiaal zijn onder andere paddo's (Psilocybe), die psilocybine en psilocine bevatten (Verslag van het Internationaal Comité van toezicht op verdovende middelen voor 2010, E/INCB/2010/1, gepubliceerd op 2 maart 2011, aanbevelingen 284 en 285).

  De Nederlandse rechtbanken verwijzen naar het Verdrag inzake psychotrope stoffen bij de interpretatie van de Nederlandse wetgeving. Hierdoor vielen verse paddenstoelen tot 1 december 2008 niet onder de Nederlandse Drugswet. Voor strafbaarstelling was immers nieuwe nationale wetgeving nodig. De INCB geeft dezelfde mening in haar rapport van 2010, waar ze lidstaten die problemen ondervinden met betrekking tot personen die misbruik maken van plantaardig materiaal vanwege de hallucinogene bestanddelen die het bevat, aanbeveelt om te overwegen dergelijke planten op nationaal niveau te controleren. Het bezit van dergelijke planten is niet strafbaar tenzij een voorafgaande wet dit bepaalt. Het legaliteitsbeginsel is een fundamenteel mensenrecht dat wordt beschermd door internationale verdragen en dat ook door de lidstaten van de Verenigde Naties moet worden gerespecteerd. Dit betekent dat hallucinogene paddenstoelen legaal zijn, tenzij nationale wetgevers of rechtbanken ze expliciet strafbaar hebben gesteld. Hetzelfde geldt voor truffels, die wetenschappelijk onderscheiden zijn van paddenstoelen. Het Nederlandse voorbeeld laat zien dat het onder controle brengen van een specifieke hallucinogene paddenstoel onder de Drugswet niet betekent dat ook het ondergrondse substraat van die paddenstoel, de magische truffel, onder die wet valt. Daarom is het raadzaam om in elk land waar je truffels wilt kopen, verkopen of bezitten zorgvuldig na te gaan of deze expliciet strafbaar zijn gesteld in nationale wetten of andere regelgeving. Zolang dit niet het geval is, moet ervan worden uitgegaan dat ze vrij verhandelbaar zijn.

  Tot slot

  Wij hopen u met deze uitleg voldoende bewust te hebben gemaakt van het legale grensgebied. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit niet te overtreden.

  Daarnaast raden wij aan om te allen tijde voorzichtigheid in acht te nemen, zowel in relatie tot het gebruik van psychedelica als in uw communicatie daarrond. Nederland heeft een rijke historie van entheogene ontdekkingen en momenteel wordt er in toenemende mate onderzoek gedaan naar de therapeutische werking en toepassing van oa. psilocybine en LSD. De wetgeving komt vanuit hele andere (politieke) ontwikkelingen tot stand. Daardoor valt niet te voorspellen naar welke kant het huidige grensgebied zal opschuiven.

  Zodra er een psychedelica-gerelateerde incident (of iets wat daarop lijkt) plaatsvindt of er sensatiegerichte berichten via de media worden verspreid, neemt de kans op een verbod aanzienlijk toe. Wij en onze partners streven naar een maximum aan voorlichting en onderzoek. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om enkel correcte, op feiten gebaseerde informatie te verspreiden en onwaarheden te ontkrachten. 

  Hierbij bevestig ik dat ik ouder dan 18 jaar ben. Wij verkopen uitsluitend producten voor mensen die ouder zijn dan 18 jaar.