Disclaimer

  Microdose.nl levert hulpmiddelen aan volwassenen die op eigen initiatief besluiten te microdoseren.

  Microdose.nl claimt niet dat microdosing effectief is als geneesmiddel, hulpmiddel of supplement.

  Bij medische of psychische klachten evenals eerste symptomen van depressie of angsten dient u altijd contact op te nemen met uw arts.

  Microdose.nl moedigt het gebruik van illegale psychedelica op geen enkele manier aan, evenals het overtreden van de wet. Evenmin kan Microdose.nl verantwoordelijk gehouden worden voor illegale handelingen evenals het bezit van illegale substanties.

   

  Legaliteit

  Een korte uitleg over de psychedelica die wij aanbieden en hun legaliteit in Nederland.

  Truffels:

  De verkoop van verse magic truffels is in Nederland toegestaan. Het verkopen van gedroogde truffels mag echter niet. Psilocybine (het werkzame bestanddeel in de paddo) mag niet uit de truffel en paddo worden gehaald en in producten worden verwerkt. Machinaal drogen en bewerken van paddo’s is niet toegestaan. Voor commerciële doeleinden is het drogen (bewerken), capsuleren, extraheren dus strafbaar. Voor eigen gebruik zal het echter niet snel leiden tot problemen.

  Overige hulpmiddelen:

  De paddenstoelenkweekset is toegestaan, maar de paddenstoelen zelf staan wél op Lijst 1. De overige hulpmiddelen die in deze webwinkel worden aangeboden staan niet op Lijst 1 van de Opiumwet. Het is op dit moment niet strafbaar om deze producten aan te schaffen. Deels omdat de middelen wettelijk gezien niet voor consumptie geschikt geacht zouden zijn. Wel willen wij u erop wijzen dat het bewerken/drogen/extraheren/capsuleren van werkzame stoffen uit de San Pedro cactus, truffels of paddenstoelen in principe een illegale handeling is, evenals het commercialiseren van deze extracties.

  In België zijn truffels, psychoactieve cactussen en paddenstoelenkweeksets niet toegestaan. 

   

  Tot slot

  Wij hopen u met deze uitleg voldoende bewust te hebben gemaakt van het legale grensgebied. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit niet te overtreden.

  Daarnaast raden wij aan om te allen tijde voorzichtigheid in acht te nemen, zowel in relatie tot het gebruik van psychedelica als in uw communicatie daarrond. Nederland heeft een rijke historie van entheogene ontdekkingen en momenteel wordt er in toenemende mate onderzoek gedaan naar de therapeutische werking en toepassing van oa. psilocybine en LSD. De wetgeving komt vanuit hele andere (politieke) ontwikkelingen tot stand. Daardoor valt niet te voorspellen naar welke kant het huidige grensgebied zal opschuiven.

  Zodra er een psychedelica-gerelateerde incident (of iets wat daarop lijkt) plaatsvindt of er sensatiegerichte berichten via de media worden verspreid, neemt de kans op een verbod aanzienlijk toe. Wij en onze partners streven naar een maximum aan voorlichting en onderzoek. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om enkel correcte, op feiten gebaseerde informatie te verspreiden en onwaarheden te ontkrachten. 

  Hierbij bevestig ik dat ik ouder dan 18 jaar ben. Wij verkopen uitsluitend producten voor mensen die ouder zijn dan 18 jaar.