Microdosing Research Moleculen

Bepaalde Research Chemicals of RC's zoals 1P-Lysergeenzuurdi-ethylamide en 1cP-Lysergeenzuurdi-ethylamide zijn zeer geschikt om wetenschappelijk microdosing onderzoek te starten. Het is een legaal alternatief voor voor onderzoek naar Lysergeenzuurdi-ethylamide. Behalve planten zijn er dus ook andere moleculen met een psycho-actieve werking die uitstekend geschikt zijn voor onderzoek naar microdosing. 

Onze Research Chemicals zijn afkomstig van Lizard Labs, wij zijn officieel leverancier.

Deze substanties zijn uitsluitend bedoeld voor onderzoeksdoeleinden en niet door de warenwet goedgekeurd voor menselijke consumptie. Alleen bedoeld voor Microdosing onderzoekers.

Meer informatie? Lees hier ons blog over Microdosing met 1cP-Lysergeenzuurdi-ethylamide

We are unable to ship these products to countries where the import

of these products is not allowed.

Microdosing onderzoek met 1cP

1cP ofwel 1-Cyclopropionyl- lyserginezuurdiethylamide is een prodrug voor -25lyserginezuurdiethylamide en een derivaat van 1P. Door metabolisme in het menselijk lichaam wordt 1cP omgezet in lyserginezuurdiethylamide. 

Wat is het verschil tussen 1cP-Lysergeenzuurdi-ethylamide en Lysergeenzuurdi-ethylamide?

Het verschil zit hem erin dat Lysergeenzuurdi-ethylamide helemaal af is, terwijl je bij 1cP, 1P en 1B het menselijk metabolisme inzet om de 1cP om te zetten in Lysergeenzuurdi-ethylamide. Dit wordt pro-drug genoemd. Het kan iets langer duren voordat het lichaam de research chemical heeft afgebroken tot lyserginezuurdiethylamide, maar vervolgens is in de trip-rapportage geen verschil op te merken. 

Het werkelijke grootste verschil is dat er bij de distributie en verkoop van lyserginezuurdiethylamide best geknoeid wordt. Het is niet gelijkelijk verdeeld over de blotter, de hoeveelheid klopt niet, of het blijkt helemaal geen lyserginezuurdiethylamide te zijn. Dit maakt lyserginezuurdiethylamide kopen en consumeren risicovol, laat lyserginezuurdiethylamide daarom altijd testen of test het zelf met een testkit.

Dit is anders wanneer we ons tot de legale varianten wenden. Online te koop, betrouwbaarder, testkit niet nodig. Qua potentie komt 1cP het meest overeen met Lysergeenzuurdi-ethylamide-25. 1P is ietsje lichter, en 1B is een nóg iets lichtere variant. 1B wordt daarom aangeboden als tripdosering van 125ug (microgram), terwijl bij de andere 100 ug garant staat voor een stevige trip, of tussen de 10-15 microdoseringen.

Aangezien 1cP-LSD nog erg nieuw is, zoals bij veel research chemicals, is er geen zekerheid over de risico's van deze stof. We gaan er vanuit dat 1cP op dezelfde manier werkt als 1P en Lysergeenzuurdi-ethylamide en dat ze zich na omzetting in ons lichaam hetzelfde gedragen. 

Wat zegt de ontwikkelaar over deze pro-drug?

"Als je echter kijkt naar stoffen en hun metabolisme (afbraakroutes / transformatie in het lichaam) van andere stoffen met een cyclopropylgroep, bijv. Naltrexon of buprenorfine, dan zie je dat de groep na verloop van tijd ook wordt afgesplitst. In beide gevallen heb je echter geen carbonyl bij je. Dus, vanuit mijn perspectief wordt Lysergeenzuurdi-ethylamide op een gegeven moment gevormd, maar ik vermoed dat 1cp LSD geen pure prodrug is, maar ook de receptoren zelf kan activeren. Overeenkomstig onderzoek zal dit in de toekomst uitwijzen."

Hoe kun je met 1cP onderzoek doen? Er zijn 2 methodes:

Wetenschappelijke studie naar 1cP-LSD

Op 16 maart 2020 werd een wetenschappelijke studie gepubliceerd waarin 1cP werd onderzocht op conversie naar Lysergeenzuurdi-ethylamide. Het werd uitgevoerd door een werkgroep in Californië (onder leiding van professor Halberstadt), die al veel andere Lysergeenzuurdi-ethylamide-analogen had onderzocht. De wetenschappers losten 1cP op in menselijk bloedserum en merkten op dat het eenvoudigweg werd omgezet in Lysergeenzuurdi-ethylamide. Ze onderzochten ook de respons van muizen op 1cP. De muizen vertoonden dezelfde 'hoofdtrekkingen' (een heen en weer trilling van het hoofd) zoals te zien is bij Lysergeenzuurdi-ethylamide bij muizen - en met dezelfde dosering. De onderzoekers concludeerden dat 1cP een Lysergeenzuurdi-ethylamide-prodrug is, maar dat verdere klinische onderzoeken nodig zijn om het profiel en de potentie van 1cP te onderzoeken.

Aangezien 1cP in het lichaam wordt omgezet in Lysergeenzuurdi-ethylamide, wordt het gekoppeld aan de 5HT2A-serotoninereceptoren in de hersenen. Deze receptoren komen voornamelijk voor in de prefrontale cortex van onze hersenen, die betrokken is bij onze cognitieve planning, persoonlijkheid, besluitvorming en sociaal gedrag. Dit deel van de hersenen wordt ook wel het "Default Mode Network" (DMN) genoemd omdat het wordt ingeschakeld wanneer we ons niet concentreren op iets speciaals - de standaardwerkmodus van onze hersenen.

De serotoninereceptoren worden vertraagd door de 1cP, waardoor hun communicatievermogen aanzienlijk wordt beperkt. Dit leidt tot de bekende persoonlijkheidsresolutie van 1cP - de DMN wordt steeds irrelevanter en beweegt naar de achtergrond. De andere hersengebieden lijken hiervan te profiteren omdat ze nu meer middelen en mogelijkheden hebben om met elkaar te communiceren.

Deze soms chaotische verbindingen leiden tot effecten zoals synesthesie (het mengen van de zintuigen: smaakkleuren, muziek zien) en nieuwe perspectieven van de patiënt op eerdere attitudes en problemen. De entropie van de hersenen wordt zodanig vergroot dat de kans op persoonlijkheidsverandering duurzaam wordt vergroot, zoals in dit onderzoek uit 2016 is aangetoond.

Toxiciteit van 1cP

De toxiciteit en gezondheidseffecten op lange termijn van 1cP zijn nogniet onderzocht. De reden hiervoor is dat 1cP een onderzoeksstof is die bijna geen geschiedenis heeft van menselijk gebruik - het werd pas in juli 2019 gelanceerd.

Over het algemeen raden we mensen met een voorgeschiedenis van psychische aandoeningen 'niet' aan om met deze stof te werken, vooral als ze zich buiten een gecontroleerde medische omgeving bevinden.

Risico's en gevaren van 1cP

Zoals hierboven vermeld, is er tot nu toe geen bewezen dood door het gebruik van Lysergeenzuurdi-ethylamide. Bovendien zijn er geen langdurige bijwerkingen van Lysergeenzuurdi-ethylamide bekend. 

Vandaag kunnen we niet zeggen of dit van toepassing is op de prodrug 1cP, omdat deze nog te onontgonnen is. Tot dusver geven alle indicaties aan dat 1cP niet gevaarlijker is dan Lysergeenzuurdi-ethylamide of 1P, maar we kunnen geen definitieve verklaring geven.

Wettelijke status?

Is 1cP legaal? 1cP is een relatief nieuw actief substantie en pas sinds kort (vanaf januari 2020) op de markt. Net als andere 'Research Chemicals' valt het nog niet onder de 'New Psychoactive Substances Act' (NpSG). 

Zelfs bij stoffen die onder de NpSG vallen, wordt consumptie of bezit niet gestraft .

1cP-LSD regels voor veiliger onderzoek

  • Onderzoek 1cP Microdose alleen goed voorbereid. 
  • Het is het beste om 's ochtends 1cP Microdose ivm de lange effectduur van de microdosis.
  • Het volledige effect van 1cP ontwikkelt zich pas ongeveer 2 uur 

Combineren met andere middelen?

Over het algemeen raden we af om 1cP-LSD te mengen met andere stoffen. Het creëert zo'n krachtig effect dat al je zintuigen en capaciteiten erdoor worden gegrepen. Met extra stoffen moet u de capaciteit opgeven en de diepgaande ervaring van een 1cP LSD-trip verminderen.

Conclusie 1CP-LSD

Vanwege zijn nieuwheid is er niet nog niet heel veel bekend over 1cP-LSD, afgezien van het feit dat 1cP-LSD volgens veel gebruikers als krachtiger wordt beschouwd dan LSD. Zoals bij LSD lijkt er geen toxiteit te zijn en geen link te bestaan met Mentale gezondheids problemen.

En zoals met alle Research Chemicals geldt: Alleen voor onderzoeks doeleinden, niet voor menselijke consumptie. Wat betekent dat de warenwet deze substanties niet heeft goedgekeurd voor consumptie. Net zoals de Nederlandse Warenwet LSD, MDMA, Cocaïne, etc niet heeft goedgekeurd. 

Meer informatie over microdosing met 1cP Microdose?

Onze vrienden van Microdosing.nl hebben een heldere pagina met uitleg over microdosing met LSD analogen voor je geschreven.

 

Bronnen:

Setundsetting.de

https://psychonautwiki.org/wiki/Talk:1cP-LSD

 

Hierbij bevestig ik dat ik ouder dan 18 jaar ben. Wij verkopen uitsluitend producten voor mensen die ouder zijn dan 18 jaar.